50.000
پلن سوم

فضا10 GB

ترافیک ماهیانه25 GB

تعداد دامنه1

تعداد ایمیل8

بانک اطلاعاتی4

دامنه رایگاندارد

عجله کنید

15 درصد تخفیف

کد تخفیف : skinak

X
40.000
پلن دوم

فضا4 GB

ترافیک ماهیانه10 GB

تعداد دامنه1

تعداد ایمیل5

بانک اطلاعاتی2

دامنه رایگانندارد

عجله کنید

15 درصد تخفیف

کد تخفیف : skinak

X
30.000
پلن اول

فضا1 GB

ترافیک ماهیانه5 GB

تعداد دامنه1

تعداد ایمیل3

بانک اطلاعاتی1

دامنه رایگانندارد

عجله کنید

15 درصد تخفیف

کد تخفیف : skinak

X

گروه اسکینک .آی آر