کدهایی که قصد امتحان کردن آنها را دارید در کادر بالا وارد کنید و نتیجه را در این قسمت مشاهده کنید.
می توانید از لینکهای سمت راست صفحه برای وارد کردن کدهای آماده شده برای هر بخش کمک بگیرید و پس از اعمال تغییر در آنها نتیجه تغییرات را مشاهده کنید.
برای غیر فعال کردن نمایش زنده کدها می توانید گزینه «غیر فعال» را از قسمت مربوط به وضعیت پنجره پیش نمایش انتخاب کنید.
برای اینکه دوباره نتایج کدها را در این پنجره مشاهده کنید گزینه «فعال» را انتخاب نمایید.