ابتدا فایل Css زیر رو قبل از Head قرار بدیدسپس هر کدام از چک باکس های مد نظر را در بخش مورد نظر وب سایتتون قرار بدید