نامحدود یک اشتراک نامحدود
50 هزار تومان
محبوب یک اشتراک محبوب
30 هزار تومان
1 ماهه یک اشتراک ماهانه
20 هزار تومان

برای استفاده از این کد ابتدا فایل Css زیر را قبل از تگ پایانی Head قرار بدهیدسپس کد های زیر را در هرجا از قالبتون می توانید قرار بدهید